Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

Bewerken van de akkers in vroeger tijden

Boekweit en Mosterdzaad

Akkerborden

Akker & Landbouwgewas

Boekweit, Rogge, Gerst, Triticale, Spelt, Mosterdzaad en Aardappelen

Streekproducten

"Larens Blond" "Larens Saison" "Larense Graanborrel" "Larense Mosterd" "Larense Honingdressing"

Evenementen

Demonstratie van oude ambachten op het "Oogstfeest"

Wie Zijn Wij?

 

Sinds 1994 zet Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L) zich in om restanten van de oorspronkelijke engen weer te gebruiken, waarvoor deze vroeger bedoeld waren.

De totale oppervlakte van de te beheren engrestanten is gegroeid tot meer dan 10 ha. Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking zeer arbeidintensief. Er wordt veel werk door vrijwilligers verricht en door goed beheer wordt gestreefd de natuurlijke historische waarde van de akkers te behouden.

Wat Willen Wij?

 

De opbrengst van geoogst graan en aardappelen dragen slechts beperkt bij aan de totale kosten. Voor het onderhoud en behoud van de unieke akkers zijn meer financiële bijdragen nodig.

Het bestuur van Stichting Oude Landbouwgewassen Laren nodigt nieuwe sympathisanten van harte uit om donateur te worden; vraag daarvoor via het contactformulier onze nieuwe folder aan en stuur de ingevulde antwoordkaart retour.

De S.O.L.L. is bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Evenementen Agenda

 !!! Op zondag 27 augustus 2017 werd het Oogstfeest gevierd op de akker aan de Drift. Een groot aantal bezoekers en prachtig weer. Dank zij de hulp van veel vrijwilligers werd het weer een zeer geslaagd feest. Noud Bijvoet heeft een mooie impressie gemaakt van het feest. Het filmpje is te zien op youtube.

Lees Meer

Stichting Oude Lanbouwgewassen Laren

Stichting Oude Landbouwgewassen Laren